Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Bibliotēka sagatavojusi ieteicamo starptautisko žurnālu sarakstu zinātnisku rakstu publicēšanai
LU Bibliotēka
23.11.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka sagatavojusi starptautisko izdevniecību un zinātniski recenzēto žurnālu sarakstu, iekļaujot tajā tos žurnālus, kuros LU akadēmiķi un zinātnieki potenciāli varētu publicēt savus zinātniskos rakstus.

LU Bibliotēka, attīstot pakalpojumus akadēmiskajam un zinātniskajam personālam, ir sagatavojusi žurnālu sarakstus, kas sniedz priekštatu par žurnāliem, kuros pētījumu autori ir aicināti izskatīt iespējas publicēties. Pamatā atlasīti augsti novērtēti žurnāli pēc citējamības datubāzu Web of Science un Scopus datiem.

Sarakstos atlasīti no abām datubāzēm 20 vislabāk novērtētākie žurnāli katrā nozarē. Salīdzināšanai izmantoti rādītāji – "Žurnālu ietekmes faktors" (Journal Impact Factor) un jaunais rādītājs – CiteScore (pēc aprēķiniem līdzīgs žurnālu ietekmes faktora radītājam). Proti, jo žurnālam lielāks rādītājs, jo augstāk tas ir novērtēts konkrētas nozares ietvaros.

Ar žurnālu sarakstiem, kā arī ar detalizētāku informāciju par datu atlasi varat iepazīties LU tīmekļa vietnes sadaļā Mans Portāls/ Paziņojumi/ Studentiem un Darbiniekiem/ Novērtētākie žurnāli pēc citējamības datubāzēm.

Ņemot vērā, ka dati datubāzēs visu laiku mainās, būtiski ir apgūt datubāzu Scopus un Web of Science piedāvātās iespējas žurnālu izvēlē. Lai to īstenotu, aicinām piedalīties LU Bibliotēkas piedāvātajās nodarbībās vai konsultācijās e-resursu apguvē. Plašāk: šeit.

LU Bibliotēka aicina izmantot, tās sagatavoto, informatīvo palīglīdzekli “Zinātniskā publicēšanās”, kas ļauj iepazīt publicēšanās procesu kopumā. Materiāls palīdz gūt priekšstatu un orientēties jautājumos par publicēšanās procesa posmiem, zinātniskā raksta struktūru, žurnāla izvēli, izvairīšanos no viltus izdevēju žurnāliem u.c. Informatīvais palīglīdzeklis "Zinātniskā publicēšanās" pieejams šeit.

Kontaktinformācija:
Gita Rozenberga
LU Bibliotēka
Tālr.: 67551286
E-pasts: gita.rozenberga@lu.lv