Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Bibliotēka aicina izglītoties par zinātniskās publicēšanās jautājumiem
LU Bibliotēka
12.09.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka aicina pētniekus un doktorantūras studentus papildināt zināšanas par zinātnisko publicēšanos un recenzēšanu, izmantojot speciāli sagatavotu informatīvu materiālu un tiešsaistes semināru.

Laika posmā no 10. līdz 15. septembrim pasaulē atzīmē Zinātniskās recenzēšanas nedēļu (Peer Review Week), lai pievērstu uzmanību recenzēšanas procesa būtiskajai lomai zinātnē. Notiks dažādas aktivitātes un viena no tām ir tiešsaistes seminārs “Peer Reviewing with Confidence with the Publons Academy” (Zinātniskā recenzēšana paļaujoties uz Publons Academy). Tiešsaistes semināra sesijas notiks 13. septembrī no plkst. 12.00 līdz 13.00 un no plkst. 19.00 līdz 20.00. Pieteikties var šeit.

Seminārā varēs uzzināt par zinātnisko recenzēšanas procesu kopumā, ko redaktori sagaida no recenzētājiem, kā iekļauties recenzēšanas kopienā, kādai jābūt zinātniskās recenzijas struktūrai, kā risināt objektivitātes un interešu konflikta jautājumus.

LU Bibliotēka aicina pētniekus, kas plāno nodarboties ar zinātnisko recenzēšanu, kā arī speciālistus ar pieredzi izmantot šo iespēju un papildināt savas zināšanas.

Savukārt LU Bibliotēkas sagatavotais informatīvais palīglīdzeklis “Zinātniskā publicēšanās” ļauj iepazīt publicēšanās procesu kopumā. Materiāls palīdz gūt priekštatu un orientēties jautājumos par publicēšanās procesa posmiem, zinātniskā raksta struktūru, žurnāla izvēli, izvairīšanos no viltus izdevēju žurnāliem u.c. Šo materiālu laika gaitā plānots papildināt ar jaunu informāciju.

Informatīvais palīglīdzeklis "Zinātniskā publicēšanās" pieejams šeit.