Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Atvērtā piekļuve un atvērtā zinātne Utrehtas Universitātes bibliotēkā
LU Bibliotēka
19.06.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas pārstāve Marika Kupče laikā no 28.maija līdz 1.jūnijam piedalījās Erasmus+ darbinieku apmācību nedēļā Utrehtas Universitātes Bibliotēkā (Nīderlande) par zinātnisko publikāciju atvērtās piekļuves un atvērtās zinātnes jautājumiem.

Piecu intesīvu darba dienu laikā notika gan lekcijas par dažādiem ar atvērto zinātni un atvērto piekļuvi saistītiem jautājumiem, individuālas tikšanās ar ekspertiem, apskatīta Utrehtas Universitātes Bibliotēka un tās speciālās kolekcijas, Universitātes Bibliotēka pilsētas centrā, Bērnu ekspertīzes centrs, nodibināti kontakti ar kolēģiem no citām Eiropas Savienības valstīm.

Apmācības sākās ar desmit apmācību dalībnieku, t.sk. Latvijas, prezentācijām par savas valsts augstskolu un bibliotēku, kā arī attiecīgās valsts īstenotajām aktivitātēm atvērtās zinātnes un atvērtās piekļuves jautājumos.

Pēc tam, iepazīstinot ar Utrehtas Universitāti, Informācijas un mārketinga departamenta vadītāja Martine Pronka (Martine Pronk) skaidroja, ka Utrehtas Universitātē ir septiņas fakultātes, 48 bakalaura studiju programmas, 30 tūkst. studentu un 600 profesoru. Universitāte ir saņēmusi 12 Nobela prēmijas. Savukārt bibliotēka ir dibināta 1584. gadā, vēl pirms Universitātes izveidošanas un tā Utrehtā izvietota divās vietās ar dažādu pakalpojumu piedāvājumu katrā no tām. Bibliotēkas krājumā ir 3,5 milj. informācijas resursi, lietotājiem ir nodrošinātas 1500 studiju vietas, bibliotēka ir atvērta 93 stundas nedēļā, sesijas laikā - 114 stundas nedēļā, tajā strādā 180 darbinieki.

Universitātes Bibliotēkai ir izstrādāts stratēģiskais attīstības plāns 2018.-2020. gadam, kurā noteikti tās galvenie attīstības virzieni. 2017. gadā apstiprināts Nacionālais Atvērtās Zinātnes plāns ar ambicioziem mērķiem, kuri sasniedzami līdz 2020.gadam, tostarp nodrošināt >100% atvērto piekļuvi publikācijām, veicināt pētniecības datu atkārtotu izmantošanu. Universitātē izstrādāta Atvērtās Zinātnes programma ar sešiem darbības virzieniem. Izveidota arī Universitātes Atvērtās Zinātnes kopiena, lai pārrunātu un mācītos par praktiskiem atvērtās zinātnes jautājumiem. M.Pronka uzsvēra, ka Utrehtas Universitātes mērķis ir būt vienai no  vadošajām iestādēm atvērtās zinātnes jautājumos.

Savukārt nākamās apmācību dienas bija veltītas praktiskiem atvērtās zinātnes un atvērtās piekļuves īstenošanas jautājumiem. Publicēšanās konsultants Jeroens Sondervans (Jeroen Sondervan), nozares  bibliotekārs (subject librarian) un Sociālo zinātņu fakultātes pārstāvis Jans de Boers (Jan de Boer) iepazīstināja ar atvērtās piekļuves politiku Nīderlandē, publicēšanās iespējām atvērtā piekļuvē (UOpen Journals), Utrehtas Universitātes repozitoriju, Bibliotēkas iesaisti šajā procesā. Utrehtas Universitātē atvērtā piekļuve zinātniskām publikācijām tiek nodrošināta piecos virzienos - sarunas ar izdevējiem, starptautiskā sadarbība, arhivēšana, uzraudzība, alternatīvās publicēšanās platformas.

Runājot par pētījumu un to rezultātu publiskošanu un zinātnisko sasniegumu novērtēšanu, nozares bibliotekārs ģeogrāfijas zinātnēs Jeroens Bosmans (Jeroen Bosman) un informācijas un krājuma speciāliste Stefānija Palvasta (Stephanie Paalvast) praktiski aicināja apmācību dalībniekus reģistrēties un izmēģināt ORCID sistēmu, stāstīja par svarīgo nozīmi efektīvi informēt zinātnisko un pārējo sabiedrību par zinātniskiem atklājumiem un sasniegumiem.

Nozares bibliotekārs humanitārajās zinātnēs Dans van Lūns (Daan van Loon) iepazīstināja ar Creative Commons licenču un autortiesību jautājumiem atvērtā zinātnē, privātuma politiku - Utrehtas Universitātē pastāv Autortiesību Informācijas birojs, kura galvenie darbības virzieni ir pētnieku, studentu, lektoru autortiesību ievērošanas nodrošināšana. Savukārt komunikācijas vadītājs Arjans Grūters (Arjan Grooters) informēja, ka Utrehtas Universitātē katrā fakultātē ir komunikācijas pārstāvis, kurš ir informēts par notiekošo fakultātē un var konsultēt komunikācijas pārstāvjus par savas fakultātes jautājumiem. Galvenie komunikācijas kanāli - komunikācijas pārstāvji fakultātēs, tīmekļa vietne, sociālie tīkli. Komunikatori Universitātē palīdz veidot Atvērtās zinātnes politiku, uzsāk un reklamē dažādu atvērtās zinātnes iniciatīvu īstenošanu.

Datu speciāliste Tesa Pronka (Tessa Pronk) un metadatu speciālists Oto Lange (Otto Lange) iepazīstināja ar pētniecības datu pārvaldību. 2016.gada Universitātes politikas vadlīnijās iekļauti punkti par datu pārvaldības plāns, kurā Bibliotēkai ir noteiktas šādas atbildības - veicināt izpratni, nodrošināt atbalstu, apmācības un instrukcijas. Proti, Bibliotēka nodrošina atbalstu pētniekiem strādājot ar viņu datu pārvaldības plāniem, kā arī attīsta kompetenci datu pārvaldības, atkalizmantošanas un saglabāšanas jautājumos. Tāpat apmācību dalībnieki iepazinās ar informācijas tehnoloģiju atbalstu pētniecības datu pārvaldībā, kā arī ar izmēģinājuma versiju repozitorijam YODA (Your Data), kurā ne tikai uzglabāt datus, bet arī kopīgi strādāt ar citiem pētniekiem.

Nedēļas laikā apmācību dalībniekiem notika arī individuālas tikšanās ar ekspertiem no Utrehtas Universitātes. M.Kupče tikās ar UOpen Journals pārstāvēm Flēru Stigteru (Fleur Stigter) un Stefāniju Palvastu (Stephanie Paalvast), kā arī ar Utrehtas Akadēmiskā apmācību centra un Skillslab pārstāvēm Jisku Strīfkerku (Jiska Streefkerk) un Mariliju Mensinku (Marily Mensink).

Erasmus+ apmācību nedēļā piedalījās pārstāvji no Somijas, Francijas, Maltas, Austrijas, Itālijas, Horvātijas, Lielbritānijas.