Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Kurzemes guberņas cildenā ģimnāzija (bjusī Pētera akadēmija), kurā notika pirmās Kuzemes literatūras un mākslas biedrības sanāksmes.
Aicinām iepazīties ar izstādi “KURZEMES LITERATŪRAS UN MĀKSLAS BIEDRĪBA: VĒSTURES AINAS”
LU Bibliotēka
24.05.2018.

No 24. maija aicinām interesentus iepazīties ar virtuālo izstādi “Kurzemes literatūras un mākslas biedrība: vēstures ainas”, kas ir triju institūciju - Latvijas Universitātes (LU) Latvijas vēstures institūta, LU Bibliotēkas un Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja kopdarba rezultāts.

Virtuālās izstādes pamatstruktūru veido :

  • Vēsture – Kurzemes literatūras un mākslas biedrības praktiskās darbības raksturojums un biedrības biedri;
  • Izdevumi – biedrības izdevumi, biedrības iniciētie un atbalstītie izdevumi;
  • Bibliotēka – krājuma veidošana – oriģinālizdevumi un tulkojumi, dāvinājumi, grāmatas par Kurzemes, Baltijas, Krievijas un citu valstu vēsturi un ģeogrāfiju. Apzināti arī 9 bibliotekāri, kuri rūpējušies par bibliotēkas krājumu;
  • Muzeja sadaļā redzamajā fotogalerijā rodam priekšstatu par mākslas priekšmetiem, kuri tajā laikā atradās Kurzemes provinces muzeja telpās, muzeja ceļvežiem un arheoloģisko priekšmetu kolekcijas katalogiem.

Virtuālās izstādes avotu sarakstu papildina Kurzemes literatūras un mākslas biedrības sēžu ziņojumi un Kurzemes Provinces muzeja publikācijas, kas apkopotas sējumos ar nosaukumu Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst. Pirmā burtnīca izdota 1850. gadā, tad 1864., 1872.–1915. un 1934.–1937. gadā. Sarakstam pievienoti LU Bibliotēkas krājumā esošie seši digitalizēti sējumi, kuru pilnie teksti pieejami LU e-resursu repozitorijā, tādējādi nodrošinot brīvu piekļuvi izdevumiem.

Kurzemes literatūras un mākslas biedrība dibināta 1815. gadā. Sākuma periodā biedrība bija aktīva zinātnes ideju krājēja un paudēja sabiedrībā, vēlāk gan vairāk pievērsās novadpētniecībai. Laika gaitā tika uzkrātas ne tikai grāmatas, bet arī mākslas un ar Kurzemi saistīti praktiska rakstura priekšmeti. Tiem visiem Kurzemes provinces muzejā (dibināts 1818. gadā) vajadzēja rast piemērotas telpas glabāšanai un uzskaitei. Par šī muzeja pēcteci šodien uzskatāms Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs.

Pēc Otrā pasaules kara vairākkārt izvirzījās jautājums par biedrības izdevumiem un tās bibliotēku. Līdz šim nav bijusi pievērsta īpaša uzmanība tam, ka Latvijā ir palikuši un saglabājušies biedrībai piederējušo grāmatu eksemplāri, kas izstādes sagatavošanas laikā kļuva par savdabīgu atklājumu. Neliela daļa no Kurzemes literatūras un mākslas biedrības un Kurzemes provinces muzeja bagātībām atrodas LU Bibliotēkas krājumā un LU Latvijas vēstures institūta krājumā.

Virtuālā izstāde KURZEMES LITERATŪRAS UN MĀKSLAS BIEDRĪBA: VĒSTURES AINAS papildinās LU Bibliotēkas virtuālo izstāžu galeriju.

Izstāde apskatāma šeit.