Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Konference “Dr. phil. Vilnis Zariņš: garīgais skolotājs, filosofs, tulkotājs, patriots”
LU Bibliotēka
08.05.2018.

2018.gada 22.maijā Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zālē Kalpaka bulvārī 4 no plkst.16.00-20.00 notiks filozofijas doktoram Vilnim Zariņam veltīta konference “Dr. phil. Vilnis Zariņš: garīgais skolotājs, filosofs, tulkotājs, patriots”. To organizēs LU Bibliotēka sadarbībā ar LU Filozofijas un socioloģijas institūtu.

Konferencē piedalīsies LU Bibliotēkas eksperte Vēsma Klūga, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, Dr. phil., profesors Rihards Kūlis, Dr. philol., docente Sarma Kļaviņa,  Nacionālās Apvienības “Visu Latvijai” ģenerālsekretārs Raivis Zeltīts, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, Dr. hist. Kaspars Zellis un V. Zariņa tuvinieki.

Runātāji iepazīstinās klātesošos ar dažādām Viļņa Zariņa personības šķautnēm gan atceroties viņu kā garīgo skolotāju, kolēģi un filosofu, gan raksturojot kā tulkotāju, patriotu un personību.

Konferences laikā plānota diskusija “Vilnis Zariņš. Personība – tuvinieku atmiņās”, kurā aicināti piedalīties visi klātesošie un arī V.Zariņa tuvinieki.

Vienlaikus interesentiem būs apskatāma LU Bibliotēkas veidotā izstāde “Filozofijas doktora Viļņa Zariņa mantojums Latvijas Universitātes Bibliotēkā”.

V.Zariņš dzimis 1930. gada 24. maijā Jūrmalas pilsētā. 1953. gadā pabeidzis Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Vēstures fakultāti, iegūstot vidusskolas vēstures skolotāja kvalifikāciju. Laikā no 1964. līdz 1967. gadam mācījies Latvijas Valsts Universitātes (LVU) aspirantūrā filozofijas vēstures specialitātē. Pēc aspirantūras pabeigšanas līdz 1985. gadam LVU lasījis lekcijas filozofijas vēsturē. 1971. gadā aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju filozofijā, kas 1992. gadā nostrificēta filozofijas doktora grādam.

No 1998. gada bija Valsts prezidenta kancelejas paspārnē izveidotās Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis, no 1998. līdz 2008. gadam – Rīgas Domes deputāts, darbojās Rīgas Latviešu biedrības padomē un Latvijas Gētes biedrībā, bija Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis un LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks.

V.Zariņš ir Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks – 1995. gadā apbalvots ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. V.Zariņš apbalvots arī ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. 2006. gadā par mūža ieguldījumu filozofijas attīstībā Latvijā, tulkojumiem un klasisko darbu sērijas “Avots” iedibināšanu apbalvots ar Lielo Fēliksa balvu.

Paralēli LVU pasniedzēja pienākumiem V. Zariņš darbojies rakstniecībā - strādājis publicistikā, tulkojis, rakstījis un rediģējis zinātniskos tekstus. Publicistikā V. Zariņš aplūkojis sabiedrībai svarīgus jautājumus par valsts brīvību un demokrātiju, kultūru, valodu, izglītību un audzināšanu, reliģiju.

Konferences programma.