Latvijas Universitātes Raksti

Visbūtiskākie Latvijas Universitātes izdevumi ir tās publicētie "Latvijas Universitātes Raksti", kas atspoguļo Latvijas lielākās augstskolas zinātnisko darbību, tās pētījumus un ieguldījumu dažādu zinātņu nozaru attīstībā kopš tās pirmsākumiem.

LU Rakstu sakopojums ir veidojies laika gaitā no 1. sējuma, kas iznāca 1921. gadā zem nosaukuma "Latvijas Augstskolas raksti" līdz mūsdienām un beidzot ar visjaunākajiem.

Izdevumu nosaukumi mainījušies atbilstoši situācijai Latvijas valstī un  "Alma Mater" nosaukuma maiņām: "Latvijas Augstskolas Raksti" (1921-1923), "Latvijas Universitātes Raksti" (1923-1929), "Latvijas Universitātes Raksti" ar papildus dalījumu 20 fakultāšu un institūtu sērijās (1929-1940), "Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti" (1941). Otrā pasaules kara laikā LU Rakstu izdošana bija apgrūtināta un vienīgi 1943. gadā iznāca "Universitāte Rīgā. Zinātniskie raksti", ar dalījumu fakultāšu sērijās. Līdz 1949. gadam Universitātes raksti neiznāca.

Izdošana atjaunojās kā "Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti", 1958. gadā notika kārtējā nosaukuma maiņa - "Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Zinātniskie raksti". No 1976. gada Latvijas Valsts Universitātes rakstu krājumu izdeva bez numerācijas un sērijas nosaukuma. Ar 1990.gadu LU Rakstu sērija atguva agrāko nosaukumu un tika iedalīti tematiskās sērijās, kas nebija saistītas ar konkrētu fakultāti. Pēdējo gadu izdevumi tiek izdoti vairāk kā 20 tematiskos blokos drukātā un elektroniskā veidā.

LU Rakstos publicējušās daudzas Latvijā un Latvijas Universitātē nozīmīgas personības, akadēmiskā un studentu vidē atzīti mācībspēki un zinātnieki. Publicētie rakstos apkopoti zinātniskās pētniecības rezultāti, kā raksturotas laikmeta aktuālās problēmas un to sniegti to risinājumi. LU Rakstu krājumi ir ieguvuši popularitāti ārvalstīs un ir atrodami daudzu ārzemju augstskolu un vadošo pasaules bibliotēku krājumos.  

LU Bibliotēkas Rakstu krājumus kolekciju veido vairāk nekā 930 sējumi, sākot ar pirmo "Latvijas Augstskolas rakstu" numuru, kas izdots 1921.gadā. Lielākā daļa no tiem (650 sējumi) tika digitalizēti. Jebkuram interesentam LU Rakstu krājumi un to saturs ir pieejams LU e-resursu repozitorijā.  

 

Saistītās ziņas: 

Zinātniskā konference "LU Rakstu nozīmība: nenovērtēta vai pārvērtēta"

Video - Zinātniskā konference "LU Rakstu nozīmība: nenovērtēta vai pārvērtēta"

"Latvijas Universitātes Rakstu" nozīmība: nenovērtēta vai pārvērtēta

Latvijas Universitātes Raksti 

Latvijas Universitātes izdevniecības izdevumu kolekcija

LU Bibliotēka piedāvā LU Rakstu elektroniskās versijas

Baltiņš Māris. Latvijas Universitātes Rakstu tapšana un attīstība: 1921-1943

Baltiņš Māris. Latvijas Universitātes rakstu bibliogrāfiskais rādītājs (1921-1943)

LU Raksti