Digitālajā kolekcijā pieejami lekciju apkopojumi grāmatās, konspekti, litografētie rokraksti, kā arī mācību kursu programmas. Lekciju tematika skar plašu nozaru loku: tiesību zinātnes, tautsaimniecību, inženierzinātnes, mehāniku un arhitektūru, dabaszinātnes, ķīmiju, medicīnu, mikrobioloģiju un veterinārmedicīnu.

Visplašāk pārstāvēti ir Nikolaja Kohanovska lekciju kursi tiesību zinātnē un ekonomikā, matemātikā un dabaszinātnēs - LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes pirmā dekāna profesora Edgara Lejnieka un fakultātes privātdocenta Emanuela Grinberga lekciju kursi algebrā un ģeometrijā. Kolekcijā skatāmi vairāki LU Mehānikas fakultātes docenta Alfreda Vītola lekciju kursi, kā arī Arhitektūras fakultātes docenta Jēkaba Kalniņa lekciju kurss.

Viens no nozīmīgākajiem programmu izdevumiem ir “Programma tautas gara mantu krājējiem”, ko sastādījis Eduards Volters (Eduard Wolter) 1892. gadā.