Digitālā izstāde, kas veltīta Latvijas Ģeogrāfijas biedrības dibināšanas vēsturei, ietver dokumentus par biedrības izveidi, lekciju materiālus un citus izdevumus, kā arī personāliju uzskaitījumu no biedrības pirmsākumiem līdz mūsdienām. Biedrības darbību raksturo vairāku sekciju un komisiju izveide. Biedrības pirmajos gados aktīvi darbojās pedagogi. Latvijas Ģeogrāfijas biedrības biedri lielu ieguldījumu sniedza Latviešu konversācijas vārdnīcas sagatavošanā.