iFinanses.lv

   Žurnāla rakstu pilnie teksti pieejami visās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās,  izmantojot paroli. Paroli jautāt bibliotekāram

 

iFinanses.lv ir interneta žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību un tiesībām. Žurnāla izdevējs ir SIA „Izdevniecība iŽurnāli” un tas tiek izdots kopš 2009. gada. iFinanses.lv katru dienu publicē aktuālo informāciju par izmaiņām likumdošanā, praktiskus skaidrojumus to piemērošanā un analītiskos rakstus rubrikās: Grāmatvedība, Nodokļi, Finanses, Personāls, Tiesības un Vadība. Analītisko rakstu autoru vidū ir Latvijas zinošākie eksperti – nodokļu konsultanti, zvērināti revidenti, sertificēti grāmatveži, juristi, zvērināti advokāti un citi. iFinanses.lv ir iespēja ne tikai lasīt rakstus, bet arī uzdot ekspertiem jautājumus, ierosināt savas tēmas, kā arī izteikt savu viedokli, piedaloties foruma diskusijās.

 

Konsultācijas e-resursa izmantošanā var saņemt, sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu.

Aicinām izteikt atsauksmes par e-resursu!