Raksti periodiskos izdevumos

 • Gavrilova, Ļubova. Latvijas Universitātes seriālizdevumu elektroniskās versijas / Ļubova Gavrilova // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 24.-25.lpp. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Klūga, Vēsma. Valodnieces docentes Emīlijas Soidas manuskripti LU Bibliotēkā / Vēsma Klūga // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 14.-15. lpp. : att. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Liepkalne, Valija. Pirms Ziemassvētkiem rūķi mitinās Bibliotēkā Kalpaka bulvārī : [par H.I. Melnbārdes rūķu kolekcijas izstādi] / Valija Liepkalne // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 52.-53.lpp. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Mantiniece, Ilga. Gadsimtu ilgā vēsture rokas stiepiena attālumā : LU publikāciju un vēstures kartotēkas sagatavošana digitalizācijai II / Ilga Mantiniece // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 32.-39. lpp. : att., tab. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Riekstiņš, Emīls Mārtiņš. Izaicinājums pieņemts - strādāju par bibliotekāru / Emīls Mārtiņš Riekstiņš // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 13.lpp. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Rozenberga, Gita. Vispārpieņemtās un inovatīvās pētniecības sasniegumu novērtēšanas metodes : seminārs / Gita Rozenberga // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 28.lpp. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Skvireckis, Eduards. Klasiskā filologa Dr. Ričarda Vita dāvinājums Latvijas Universitātes Bibliotēkai / Eduards Skvireckis // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 16.-20. lpp. : tab., att. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Ēģiptes piramīdu noslēpumu ēnā : [par zinātnieku nakts pasākumu Kalpaka bulvārī] / Ilona Vēliņa-Švilpe. // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 50.-51.lpp. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Žemaitīte, Jolanta. Fantastika gravīru ielokā: par zinātniskās fantastikas žanra cienītāju pasākumu LU Bibliotēkā / Jolanta Žemaitīte // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 48.-49.lpp. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 

 Konferenču materiāli

 • Alkšbirze, Rita. Exhibition at the UL Library “Latvian Scientists of Clay and Ceramics” / Rita Alkšbirze, Elīna Sniedze, Asnāte Pūcēna // Clays and Ceramics : 2nd International Symposium, University of Latvia, Academic Centre for Natural Sciences, 29-31 January 2018 :  Book of Abstracts. Rīga : University of Latvia, 2018. ISBN 9789934183041. P.75-77.
 • Alkšbirze, Rita. Latvijas zinātnieku gaitas mālu un keramikas izpētē : [izstādes plakāti veidoti LU 76.starptautiskās konferences un 2.starptautiskā un starpdisciplinārā simpozija “Clay and Ceramics 2018” ietvaros] / Rita Alkšbirze, Elīna Sniedze. Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2018. 4 lpp. URL:https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38324.
 • Gavare, Daina. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības aktivitātes un atstātais mantojums: atmiņas institūciju kopdarba vīzija / Daina Gavare // Konference "Kultūras krustpunkti XII", 1.-3.11.2018. : programma, tēžu krājums / Latvijas Kultūras akadēmija. Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2018. ISSN 2500-9958. 23.-24.lpp.
 • Gavare, Daina. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības kultūras mantojuma pērles Latvijas Universitātes bibliotēkā = The cultural heritage of the Courland society for Literature and art at the Library of the University of Latvia / Daina Gavare // 4. Pasaules latviešu zinātnieku kongress : Latvijas vēsturnieku 2. kongress, 18.-19.jūnijs, 2018, Rīga : [tēzes]. Rīga, 2018. 6.lpp. URL:https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/89/2018/05/vesture_kopa_23052018.pdf.
 • Klūga, Vēsma. Ievērojamu latviešu personību ieraksti Latvijas Universitātes Bibliotēkas grāmatās - atmiņa, vērtība, mantojums / Vēsma Klūga // Konference "Kultūras krustpunkti XII", 1.-3.11.2018. : programma, tēžu krājums / Latvijas Kultūras akadēmija. Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2018. ISSN 2500-9958. 25.-26.lpp.
 • Mantiniece, Ilga. Latvijas Universitātes kultūrvēsturiskais mantojums Bibliotēkas versijā / Ilga Mantiniece // Konference "Kultūras krustpunkti XII", 1.-3.11.2018. : programma, tēžu krājums / Latvijas Kultūras akadēmija. Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2018. ISSN 2500-9958. 26.-27.lpp.
 • Pūcēna, Asnāte. Night at the Library Without a Librarian / Asnāte Pūcēna, Rita Alkšbirze // The Power of Reading : Proceedings of the XXVI Bobcatsss Symposium; January 2018, Riga, Latvia / Eds.: Lelde Petrovska, Baiba Īvāne-Kronberga, Zane Meldere. Riga, 2018. ISBN 9789934183539. P.60-63 : fig. URL: http://bobcatsss2018.lu.lv/files/2018/07/BOBCATSSS_2018.pdf.
 • Pūcēna, Asnāte. Night at th elibrary without a librarian / Asnāte Pūcēna, Rita Alkšbirze // BOBCATSSS 2018 Riga. The Power of Reading : Abstract Booklet. Riga : The University of Latvia Press, 2018. P.19.
 • Rozenberga, Gita. Open AIRE: pētniecības infrastruktūras projekts Eiropas Komisijas atvērtās zinātnes idejas veicināšanai = Openaire: research infrastructure project to foster the idea of an open science from European Commission / Gita Rozenberga // 4. Pasaules latviešu zinātnieku kongress : Latvijas vēsturnieku 2. kongress, 18.-19.jūnijs, 2018, Rīga : [tēzes]. Rīga, 2018. 7. lpp. URL:https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/89/2018/05/vesture_kopa_23052018.pdf.
 • Sniedze, Elīna. Librarians Around the World / Elina Sniedze // The Power of Reading : Proceedings of the XXVI Bobcatsss Symposium; January 2018, Riga, Latvia / Eds.: Lelde Petrovska, Baiba Īvāne-Kronberga, Zane Meldere. Riga, 2018. ISBN 9789934183539.. P.136-137 : att. URL: http://bobcatsss2018.lu.lv/files/2018/07/BOBCATSSS_2018.pdf.
 • Sniedze, Elīna. Library Day in the Life in Latvia: 6 Year Experience / Elina Sniedze // The Power of Reading : Proceedings of the XXVI Bobcatsss Symposium; January 2018, Riga, Latvia / Eds.: Lelde Petrovska, Baiba Īvāne-Kronberga, Zane Meldere. Riga, 2018. ISBN 9789934183539. P.47-50 : fig. URL: http://bobcatsss2018.lu.lv/files/2018/07/BOBCATSSS_2018.pdf.
 • Volkova, Aldona.  Super omnia veritas. Latvijas vēsturnieku darbs un likteņi / Aldona Volkova, Ilona Vēliņa-Švilpe //  4. Pasaules latviešu zinātnieku kongress : Latvijas vēsturnieku 2. kongress, 18.-19.jūnijs, 2018, Rīga : [stenda ziņojums]. - Rīga, 2018. - 1 lpp. URL:  https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46014
 

Citi publicēti raksti

 

Raksti rakstu krājumos    

 • Šteinberga, Agnese. Trīs lietas - labas lietas? Kāds svešvārdu vārdnīcas trīs izdevumi / Agnese Šteinberga // Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / atb. red. un sast. Anna Vulāne. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2018. ISSN 1691-273X. 13.[sēj.], 107.-120.lpp.
 

Sastādīti izdevumi