Raksti periodiskos izdevumos

  • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Scientiae et Patriae: Latvijas un Latvijas Universitātes vārds Visumā / Ilona Vēliņa-Švilpe, Ilze Veigura // Zvaigžņotā Debess. ISSN 0135-129X. Nr. 235 (2017), 64.-68.lpp.
  • Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošanas statistika 2016. gadā attēlos / sagat. Ilga Rampāne. // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 13 (2017), 46-47. lpp. : att. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-13


Konferenču materiāli

  • Gavare, Daina. Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle: profesionālā un akadēmiskā darbība 20. gadsimta 20.-30.gados / Daina Gavare. // Medicīnas vēsturnieku simpozijs, 2017.gada 20.septembris, Rīga : pirms Latvijas ārstu 8. kongresa īsrakstu kopojums / Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienība, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds ; [sast. A. Vīksna]. Rīga, 2017. ISBN 9789934193101. 21.-23.lpp. URL:  - http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/38325/Profesors_Martins_Zile.pdf?sequence=3&isAllowed=y
  • Klūga, Vēsma. Pāvils Strautzelis un viņa "Higiena" / Vēsma Klūga. // Medicīnas vēsturnieku simpozijs, 2017.gada 20.septembris, Rīga : pirms Latvijas ārstu 8. kongresa īsrakstu kopojums / Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienība, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds ; [sast. A. Vīksna]. Rīga, 2017. ISBN 9789934193101. 26.-28.lpp. URL: http://www.kardiologija.lv/files/mvsimpozijs-web-1.pdf
  • Mantiniece, Ilga. Liepājas ārsts Aleksandrs Kaire un Latvijas Universitāte / Ilga Mantiniece. // Medicīnas vēsturnieku simpozijs, 2017.gada 20.septembris, Rīga : pirms Latvijas ārstu 8. kongresa īsrakstu kopojums / Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienība, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds ; [sast. A. Vīksna]. Rīga, 2017. ISBN 9789934193101. 29.-32.lpp. URL: http://www.kardiologija.lv/files/mvsimpozijs-web-1.pdf
  • Sniedze, Elīna. Montessori Pedagogy Method - Can We Introduce it at the Libraries? / Elīna Sniedze. // Improving Quality of Life Through Information, January 2017, Tampere, Finland : Proceedings of the XXV Bobcatsss Symposium. Tampere, 2017. ISBN 9789520305246. P.163-165. URL: http://tampub.uta.fi/handle/10024/101894


Raksti rakstu krājumos     

  • Klūga, Vēsma. Inženierzinātņu profesora Artura Tramdaha (1884-1970) intelektuālais un kultūrvēsturiskais mantojums Latvijas Universitātes Bibliotēkā = Intellectual and Cultural Heritage of Professor of Civil Engineering Sciences Arturs Tramdahs (1884–1970) at the Library of the University of Latvia / Vēsma Klūga. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology / Latvijas Universitāte (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 815.sēj.). Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. ISSN 1407-2157. ISBN 9789934182716. 130.–137. lpp. : att. doi.org/10.22364/luraksti.zvm.815.12. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/37894/LU_Raksti_815_Zinatnes_Vesture_Muzejnieciba.pdf


Recenzijas

 

Raksti izstādei

  • Alkšbirze, Rita. Akadēmiķis Pauls Valdens – Latvijas Augstskolas rektors / Rita Alkšbirze. // Pēc diviem mirkļiem 100 gadi: rektoru galerija : virtuālā izstāde. Rīga : Latvijas Universitāte, 2017. 4 lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38310
  • Alkšbirze, Rita.  Kamils Ramans : izstāde Kamila Ramana simtgades piemiņai : [izstādes plakāti] / Rita Alkšbirze, Elīna Sniedze.    Rīga : LU Bibliotēka, 2017. 6 lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38326
  • Alkšbirze, Rita. Kūdra un sapropelis, 31.01.-28.02. : [izstāde LU dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, Rīgā 2017] / Rita Alkšbirze, Zita Mežinska [Rīga : LU Bibliotēka, 2017]. 4 lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38321