Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Bibliotēkas statistika
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.03.2017
Galvenie statistiskie rādītāji 2016. gadā Skaits

Bibliotēkas krājums

Jaunienākušo dokumentu kopskaits

16 131

Lasītājiem pieejamo datubāzu skaits

183

Drukāto periodisko izdevumu nosaukumu skaits

676

e-grāmatu skaits

154 608

e-žurnālu skaits

39 992

Bibliotēkas izmantošana

Reģistrēto lietotāju skaits gadā

16 707

Bibliotēku tieši apmeklējušo personu skaits

760 205

Izsniegto dokumentu kopskaits

492 529

Bibliotēkas pētnieciskais darbs

Izstrādāto projektu kopskaits

4

Veikto pētījumu kopskaits

10

Bibliotēkas organizēto izglītojošo pasākumu kopskaits

225

Bibliotēkas personāla sagatavoto publikāciju skaits

69

Organizēto konferenču skaits

5

Publicitāte

Izstāžu kopskaits

32

Organizēto tematisko pasākumu kopskaits

25