Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Bibliotēkas statistika
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.03.2018.
Galvenie statistiskie rādītāji 2017. gadāSkaits

Bibliotēkas krājums

Jaunienākušo dokumentu kopskaits

78 702

Lasītājiem pieejamo datubāzu skaits

190

Drukāto periodisko izdevumu nosaukumu skaits

763

e-grāmatu skaits

187 112

e-žurnālu skaits

59 258

Bibliotēkas izmantošana

Reģistrēto lietotāju skaits gadā

20 221

Bibliotēku tieši apmeklējušo personu skaits

534 658

Izsniegto dokumentu kopskaits

403 087

Bibliotēkas pētnieciskais darbs

Izstrādāto projektu kopskaits

2

Veikto pētījumu kopskaits

11

Bibliotēkas organizēto izglītojošo pasākumu kopskaits

334

Bibliotēkas personāla sagatavoto publikāciju skaits

69

Organizēto konferenču skaits

4

Publicitāte

Izstāžu kopskaits

22

Organizēto tematisko pasākumu kopskaits

17