Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Par mums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.09.2017
Latvijas Universitātes Bibliotēka Kalpaka bulvārī. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Latvijas Universitātes Bibliotēka iekļauta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā (BLB1000), 2017. gada 22. jūnijā saņēmusi akreditācijas apliecību un tai piešķirts valsts nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēka kā lielākā Latvijas augstskolu bibliotēka nodrošina plašu informācijas resursu pieejamību atbilstoši Latvijas Universitātes (LU) studiju programmām un pētniecības virzieniem.

Bibliotēkas nolikums

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas krājumu veido ap 1,7 milj. informācijas resursu vienību, kas lietotājiem pieejamas LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās

  • Bibliotēkā Aspazijas bulvārī
  • Bibliotēkā Kalpaka bulvārī
  • Bibliotēkā Raiņa bulvārī
  • Dabaszinātņu bibliotēkā
  • Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā
  • Humanitāro zinātņu bibliotēkā
  • Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā
  • Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā

vai pasūtot no LU Bibliotēkas Krātuves.

Reģistrējoties jebkurā Bibliotēkas nozaru bibliotēkā, par bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vai viesis. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi: informācijas resursu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana kopkatalogā, Bibliotēkas veidoto un abonēto datubāzu izmantošanas iespēju nodrošināšana, dokumentu pasūtīšana no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām, uzziņu un konsultāciju sniegšana, izstāžu veidošana, lietotāju apmācība, tematisko informācijas resursu sarakstu sastādīšana, datoru un interneta pakalpojumu izmantošanas iespējas, dokumentu kopēšana, drukāšana, skenēšana, iesiešana, kā arī citi pakalpojumi.

Iepazīsti LU Bibliotēku!

Uzziņas un konsultācijas: darba dienās 9.00 - 21.00 un sestdienās 9.00 - 17.00.

 LU Bibliotēkas konsultants,
 +371 28623551, 
 info-bibl@lu.lv
 InfoBibl,
 bibliotekalu