Bibliotēka piedāvā skenēšanas pakalpojumu no iespieddarbiem un lapām (līdz A4 izmēram; BMP, JPG, TIFF, PDF). Skenēšana iespējama kā pašapkalpošanās un tad tā ir bez maksas. Ja skenēšanu nodrošina bibliotēkas speciālists, pakalpojums tiek veikts saskaņā ar Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi.