LU Bibliotēka piedāvā pakalpojumus pētniekiem un doktorantūras studentiem dažādās tēmās un formātos. Ņemot vērā pētnieku un doktorantūras studentu laika grafika noslogotību, ievērojama daļa atbalsta pakalpojumu ir pieejama tiešsaistē jebkurā laikā (ceļveži, informatīvi materiāli), vai saskaņojot laiku (individuālas nodarbības un konsultācijas).

Nodarbības un konsultācijas pētniekiem un doktorantūras studentiem

Ceļvedis "Zinātniskā publicēšanās"

Publicēšanās izmaksu atlaides zinātnisko rakstu autoriem

Ceļvedis “Pētniecības datu pārvaldība”

Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs

OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta mājas lapa