1. KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

Kāda ir LU Bibliotēkas kontaktinformācija un darba laiki?

Šo informāciju var redzēt sadaļā "Kontakti".

Darba laika izmaiņām iespējams sekot līdzi Bibliotēkas portālā publicētajās ziņās un/vai sociālajos tīklos Facebook un Twitter.


___________________

2. KĀ KĻŪT PAR BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU? 

 

Kā var kļūt par LU Bibliotēkas lietotāju?

LU studenti un darbinieki bibliotēkā reģistrējas izmantojot Latvijas Universitātes informācijas sistēmu (LUIS), pirms tam iepazīstoties ar LU Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un cenrādi.

Jebkura cita fiziska persona var kļūt par bibliotēkas lietotāju pirmajā apmeklējuma reizē uzrādot bibliotēkas darbiniekam personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un parakstoties par LU Bibliotēkas lietošanas noteikumu ievērošanu.

Lai bibliotēkā reģistrētos kā juridiska persona, tās pilnvarotajam pārstāvim jāuzrāda uzņēmuma reģistrācijas apliecība vai tās kopija, jāiesniedz pilnvara un jāparaksta bibliotēkas lietošanas noteikumi.

 

Kad bibliotēkā ir jāveic pārreģistrācija?

LU studentiem pārreģistrācija bibliotēkā izmantojot LUIS jāveic katru gadu -  septembrī, bet citiem lietotājiem - reizi gadā jebkurā nozaru bibliotēkā. Ja pārreģistrāciju neveiksiet līdz 1. oktobrim, tad nevarēsiet pasūtīt un pagarināt grāmatas.

 

Kas jādara, ja neizdodas veikt reģistrāciju vai pārreģistrāciju LUIS?

Jādodas uz tuvāko nozaru bibliotēku un jājautā palīdzība bibliotēkas darbiniekam.

 

Kas ir bibliotēkas lietotāja ID numurs?

Tas ir numurs, kurš lietotājiem ir piešķirts bibliotēkas informācijas sistēmā. Ja sazināsieties ar bibliotēkas darbinieku par kādu jautājumu, tad viņš noteikti jautās Jūsu ID numuru.

ID numuru secībā tiek kārtotas arī rezervētās grāmatas rezervācijas plauktos.

 

Kā varu uzzināt savu bibliotēkas ID numuru?

Parasti pirmajā bibliotēkas apmeklējuma reizē ID numurs tiek uzlīmēts/uzrakstīts studenta apliecības otrā pusē. Savu ID numuru var meklēt arī bibliotēkas sūtītajos e-pasta paziņojumos. ID numuru iespējams arī pajautāt bibliotēkas darbiniekam klātienē vai sazinoties ar LU Bibliotēkas konsultantu.

___________________

3. PAKALPOJUMI 

 

Kas ir bibliotēku Vienotā lasītāja karte?

Bibliotēku Vienotā lasītāja karte ir dokuments, kas dod tiesības izmantot ne tikai LU Bibliotēkas, bet arī citu zemāk minēto Latvijas bibliotēku pakalpojumus, atbilstoši to lietošanas noteikumiem.

 

LU studentiem bibliotēku Vienotās lasītāja kartes ekvivalents ir studentu apliecība, LU darbiniekiem - LU darbinieka apliecība.

 

Pēc reģistrācijas varat izmantot šo bibliotēku pakalpojumus:

  • Latvijas Nacionālā bibliotēka
  • Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka
  • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka
  • Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka
  • Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka
  • Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka
  • Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka
  • Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka
  • Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka
 

Vai lietotāji, kuri nav LU studenti vai darbinieki, var izmantot bibliotēkas pakalpojumus un informācijas resursus?

Jā! Šie lietotāji informācijas resursus var izmantot tikai bibliotēkā uz vietas, taču tos ir iespējams fotografēt, skenēt un kopēt saskaņā ar Maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Kādi ir maksas pakalpojumi un to cenas LU Bibliotēkā?

Informācija par bibliotēkas maksas pakalpojumiem un to cenrādis pieejams LU Bibliotēkas portālā.

 

Kāda ir nokavējuma nauda par laikā nenodotām grāmatām?

Nokavējuma nauda ir EUR 0,20/dienā par katru laikā nenodoto informācijas resursu.

 

Kā varu zināt, cik liela nokavējuma nauda ir izveidojusies?

To iespējams apskatīt kopkatalogā sadaļā Lietotājs -> Izsniegumi vai Primo sadaļā Mana bibliotēkas karte -> Izsniegumi.

 

Kā varu apmaksāt nokavējuma naudu?

Nokavējuma naudu iespējams apmaksāt jebkurā nozaru bibliotēkā, vai veicot pārskaitījumu uz LU kontu un nosūtot maksājuma uzdevumu PDF formātā Bibliotēkas konsultantam. Maksājuma uzdevums jānosūta pirms bibliotēkas darba laika beigām.

 

Vai ir kāda diena, kad grāmatas var nodot bez nokavējuma naudas maksāšanas?

Nē, šādas dienas nav.

 

Kā varu pasūtīt grāmatas no citām bibliotēkām?

Grāmatas, kuru nav LU Bibliotēkā vai Latvijas bibliotēkās, LU Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā piegādāt no citām bibliotēkām un dokumentu krātuvēm Latvijā, izmantojot Starpbibliotēku abonementa (SBA), un visā pasaulē, izmantojot Starptautisko starpbibliotēku abonementa pakalpojumu (SSBA).

 

Vai bibliotēkā ir pieejams bezmaksas Wi-Fi?

Jā. Studenti un darbinieki Wi-Fi var pieslēgties ar LUIS lietotājvārdu un paroli, pārējiem bibliotēkas lietotājiem parole jājautā bibliotēkas darbiniekiem.


Vai ir ierobežojumi tam, cik daudz grāmatas var pasūtīt un saņemt?
Vienlaicīgi var pasūtīt 25 eksemplārus (t.i. – izveidot 25 rezervēšanas pieprasījumus). Pēc maksimālā pieprasījumu skaita sasniegšanas jaunus pasūtījumus var veidot tad, ja iepriekš pasūtītie eksemplāri ir jau izsniegti vai anulēti.
Līdzņemšanai no bibliotēkas krājuma lietotājam izsniedz līdz 30 grāmatām (eksemplāriem).


___________________


4. INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANA PRIMO DISCOVERY

 

Ko  Primo  meklē?

Primo meklē dažādus informācijas resursu veidus – grāmatas, disertācijas, konferenču materiālus, žurnālus, rakstus, datnes, uzziņu un citus informāciju veidus.

 

Kur Primo  meklē?

Primo meklē virtuāli izveidotā resursu kopā LU iMākonī. Jūs saņemsiet rezultātu no LU Bibliotēkas abonētām un brīvpieejas datubāzēm, Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā kopkataloga, LU publikāciju un vēstures datubāzes, LU noslēguma darbu datubāzes, LU izstrādāto/aizstāvēto disertāciju datubāzes, kā arī no Primo piedāvātās informācijas avotu kopas.

 

Kas nav iekļauts Primo?

Primo meklēšanā nav iekļauti informācijas avoti no datubāzēm: Letonika.lv, Passport, HeinOnline, Thomson Reuters Westalw, Westlaw UK, ZentralblattMATH. Šajās datubāzēs meklēšana ir jāveic atsevišķi. Ja neesat atradis informācijas resursu, sazinieties ar bibliotēkas darbinieku.

 

Vai es varu izmantot Primo ārpus LU telpām?

Jā! Jums tiks lūgts autorizēties, lai saņemtu pilnu tekstu vai izmantotu autorizēta lietotāja pakalpojumus – meklēšanas personalizāciju, informācijas resursu pasūtīšanu u.c.

 

Kā notiek autentifikācija?

LU Primo izmanto LUIS lietotājvārdu un paroli.

 

Vai es varu redzēt savu kopkataloga lietotāja kontu?

Jā. Tas ir pieejams autorizētam lietotājam sadaļā Mana Bibliotēkas karte.

 

Kas ir kopas?

Kopas ir dažādas kolekcijas, kurās var meklēt. Tās ir uzskaitītas nolaižamajā izvēlnē blakus meklēšanas lodziņam. Pēc noklusējuma, Primo meklē visā kopu saturā, bet jūs varat ierobežot meklējumu, izvēloties tikai kopkatalogu vai tikai tiešsaistes datubāzes, u.c.

 

Kāpēc Primo, aktivizējot saiti uz tiešsaistes resursu, nevar atvērt pilno tekstu?

Primo nodrošina meklēšanu visos datubāzu ierakstos, bet piekļuve pilnajam tekstam ir tikai tiem resursiem, kurus abonē LU Bibliotēka. Primo piedāvā iespēju Skatīt vairāk un piekļūt kopsavilkumam, satura rādītājam, u.c.

 

Vai var meklēt grāmatu tikai kopkatalogā?

Jā. Izvēlies meklēšanas kopu kopkatalogs.

 

Vai var meklēt precīzu frāzi?

Jā, ieliec frāzi pēdiņās.

 

Vai es varu izmantot Būla operatorus?

Jā, tu vari! Bet tiem ir jābūt rakstītiem ar lielajiem burtiem.

 

Vai var sakārtot atrastos rezultātus no jaunākā uz vecāko gadu?

Jā, pielāgošanas panelī izvēlies atbilstošo darbību Kārtot pēc sarakstā.

 

Ko nozīmē Skatīt visas versijas?

Ja Primo ir atradis viena un tā paša informācijas resursa vairākus ierakstus, piemēram, dažādās datubāzēs, tad tas piedāvā šos ierakstus skatīt atsevišķā sarakstā.

 

Kur es varu skatīt meklēšanas vēsturi?

Izvēlnes joslā aktivizē ikonu Skatīt iepriekšējos meklējumus.

 

Vai var saglabāt meklēšanas izteiksmi atkārtotai meklēšanai?

Jā. Autorizējies un rezultātu saraksta augšā aktivizē saiti Saglabāt meklēšanas izteiksmi.

 

Kur var uzzināt vairāk par Primo?

Skati Primo Discovery lietotāja rokasgrāmatu.

___________________

5. INFORMĀCIJAS RESURSU MEKLĒŠANA UN ELEKTRONISKĀ PASŪTĪŠANA / REZERVĒŠANA / PAGARINĀŠANA

 

Kur meklēt informāciju par bibliotēkā pieejamajām grāmatām?

Informācija pieejama elektroniskajā kopkatalogā un Primo.

Ja izdevums ir vecāks par 20.gs. 90. gadiem, iespējams, ka tas nav ievadīts elektroniskajā katalogā - lai noskaidrotu, vai bibliotēkai šis izdevums ir, jāsazinās ar bibliotēkas konsultantu.

 

Kā pasūtīt grāmatas elektroniskajā kopkatalogā?

1) Jāreģistrējas (jāpieslēdzas) kopkatalogā, norādot lietotāja ID numuru un paroli vai LUIS lietotājvārdu un paroli;

2) jāsameklē nepieciešamais izdevums un ailē Filiāle jāizvēlas tā LU Bibliotēkas nozaru bibliotēka, kurā vēlas šo izdevumu saņemt;

3) pie eksemplāra, pie kura norādīts, ka tas atrodas plauktā, jāizvēlas opcija pasūtīt, pēc tam – sūtīt. Ja plauktā nav neviena eksemplāra, var pasūtīt izsniegtu, taču uz to būs jāgaida rindā. Kad eksemplārs ir rezervēts, lietotājam tiek nosūtīts e-pasts. Pēc šī e-pasta saņemšanas grāmatu var izņemt attiecīgajā bibliotēkā trīs darbadienu laikā (atbilstoši šīs bibliotēkas darba laikiem).

Papildus informācija par grāmatu pasūtīšanu, pagarināšanu un rezervēšanu kopkatalogā pieejama šeit.

 

Kā pasūtīt grāmatas Primo?

1) Jāpieslēdzas Primo, izmantojot LUIS lietotājvārdu un paroli;

2) jāsameklē izdevums, kurš pieejams LU Bibliotēkā;

3) jāizvēlas viens no eksemplāriem, kuru iespējams pasūtīt;

4) jānospiež poga pasūtīt, pēc tam – sūtīt pieprasījumu. Kad eksemplārs ir rezervēts, to var saņemt attiecīgajā bibliotēkā trīs darbadienu laikā (atbilstoši šīs bibliotēkas darba laikiem).

 

Kurus izdevumus iespējams pasūtīt un izņemt?

Pasūtīt un izņemt var visus tos eksemplārus, kuriem tas ir norādīts statusā (“Īstermiņa izsn.", “1 nedēļas izsn.”, “2 nedēļu izsn.", “1 mēn. izsn." un “Ilgtermiņa izsn.”).

Ja ir norādīts, ka eksemplārs ir “plauktā”, tad tas ir pieejams bibliotēkā - var to pasūtīt un gaidīt rezervācijas apstiprinājuma e-pastu.

Ja pie eksemplāra ir norādīts datums, tad tas nozīmē, ka šis eksemplārs līdz konkrētajam laikam ir izsniegts citam lietotājam. Tādā gadījumā varat to pasūtīt (iestāties rindā), un, kad pieprasījums būs izpildīts, saņemsiet paziņojumu uz e-pastu.

Pēc tam, kad eksemplārs ir rezervēts, to ir iespējams izņemt attiecīgajā bibliotēkā 3 darbadienu laikā (atbilstoši šīs bibliotēkas darba laikiem).

Savus pasūtījumus un to izpildes statusu iespējams redzēt kopkatalogā sadaļā Lietotājs -> Rezervēšanas pieprasījumi vai Primo sadaļā Mana bibliotēkas karte -> Pieprasījumi.

 

Ko nozīmē e-pasts Grāmatas pieprasījuma atteikums?

Šāds e-pasts tiek izsūtīts tad, ja pasūtītās grāmatas visi eksemplāri ir izsniegti vai nav pieejami citu iemeslu dēļ. Ja saņemat šādu e-pastu, tad esat gaidītāju rindā uz šo grāmatu.

 

Kā strādā rinda?

Iestājoties rindā, nav jāgaida konkrētais eksemplārs, uz kuru tika veikts pieprasījums. Jebkurš nodotais grāmatas eksemplārs tiks rezervēts nākamajam lietotājam rindas kārtībā.

 

Ja pasūtīju grāmatu, kā varu uzzināt, ka pieprasījums ir izpildīts?

Kad pieprasījums būs izpildīts, saņemsiet paziņojumu uz e-pastu.

Savus pasūtījumus un to izpildes statusu iespējams redzēt kopkatalogā sadaļā Lietotājs -> Rezervēšanas pieprasījumi vai Primo sadaļā Mana bibliotēkas karte -> Pieprasījumi.

 

Kas ir rezervācijas plaukts?

Tas ir plaukts, kurā, kārtojot pēc lietotāju ID numuriem, tiek izvietotas rezervētās grāmatas. Kad esat saņēmis apstiprinājuma e-pastu par grāmatas rezervāciju, dodieties uz nozaru bibliotēku un meklējiet grāmatu ar savu ID numuru rezervācijas plauktā. Droši jautājiet bibliotēkas darbiniekam, ja neziniet kā rīkoties vai ja nevarat atrast sev rezervēto grāmatu.

Rezervētās grāmatas nav izsniegtas uz Jūsu konta - pēc to paņemšanas no plaukta, neaizmirstiet tās izsniegt pie pašapkalpošanās iekārtas vai bibliotēkas darbinieka.

 

Vai pasūtītās grāmatas varu saņemt jebkurā nozaru bibliotēkā?

Nē, grāmatas tiks rezervētas tajā nozaru bibliotēkā, no kuras tās tika pasūtītas.

Vienīgais izņēmums ir LU Bibliotēkas Krātuve, no kuras grāmatas iespējams pasūtīt uz jebkuru nozaru bibliotēku, taču jārēķinās, ka piegāde notiek reizi nedēļā - ceturtdienās.

 

Kas ir LUB Krātuve?

Bibliotēkas Krātuve ir vieta, kur tiek uzglabātas mazāk pieprasītas grāmatas. Krātuve nav atvērta apmeklētājiem - grāmatas no Krātuves var elektroniski pasūtīt, un katru ceturtdienu tās tiek piegādātas uz jebkuru izvēlēto nozaru bibliotēku.

 

Kāpēc nevaru piereģistrēties kopkatalogā vai Primo?

Iespējams:

1) ir norādīts nepareizs lietotājvārds vai parole;

2) interneta pieslēgums nenodrošina piekļuvi šai tīmekļa vietnei;

3) traucē interneta pārlūkprogrammas bloķējumi;

4) traucē uzstādījumi uz darba stacijas.

 

Ko darīt, ja aizmirsu paroli, ar ko reģistrēties kopkatalogā?

Savu paroli var noskaidrot jebkurā nozaru bibliotēkā, jautājot bibliotekāram.

LU studenti un darbinieki kopkatalogam var pieslēgties izmantojot LUIS lietotājvārdu un paroli.

 

Ko darīt, ja aizmirsu paroli, ar ko reģistrēties Primo?

Jāatjauno LUIS parole, ko var izdarīt izmantojot LU lietotājvārdu un paroļu atgūšanas pakalpojumu; internetbanku; sazinoties ar LU IT servisu vai Studentu servisu.

 

Kāpēc nevaru pasūtīt grāmatas?

Iespējams, ka:

1) jāveic pārreģistrācija LU Bibliotēkā;

2) nav laicīgi pagarināta/nodota grāmata;

3) ir nenokārtoti maksājumi (grāmata bibliotēkai ir atdota, bet nav samaksāta nokavējuma nauda).

 

Ko darīt, ja, pasūtot grāmatas kopkatalogā, parādās uzraksts "Ir pagājis lietotāja termiņa beigu datums"?

Jāveic pārreģistrācija bibliotēkā (skat. 2. Kā kļūt par bibliotēkas lietotāju?).

 

Kur varu uzzināt par grāmatām, kuras esmu paņēmis no bibliotēkas, un to nodošanas datumus?

Izsniegtās grāmatas var redzēt kopkatalogā sadaļā Lietotājs -> Izsniegumi vai Primo sadaļā Mana bibliotēkas karte -> Izsniegumi.

 

Kā pagarināt izsniegto grāmatu lietošanas termiņu?

Izsniegtās grāmatas lietošanas termiņu iespējams pagarināt kopkataloga sadaļā Lietotājs-> Izsniegumi vai vai Primo sadaļā Mana bibliotēkas karte -> Izsniegumi. Termiņu var pagarināt arī uz vietas bibliotēkā vai sazinoties ar bibliotēku attālināti.

Grāmatas lietošanas termiņu nevar pagarināt, ja:

1) to ir pieprasījuši citi lietotāji;

2) nav samaksāta nokavējuma nauda par laikā nepagarinātu vai nenodotu grāmatu;

3) nav veikta pārreģistrācija bibliotēkā.


___________________

6. INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANA DATUBĀZĒS

 

Vai varu piekļūt LU Bibliotēkas abonētajām datubāzēm ārpus LU telpām?

Jā, LU Bibliotēkas abonētās datubāzes ir iespējams izmantot ārpus LU telpām, izmantojot LUIS lietotājvārdu un paroli. 

 

Kāpēc nevaru piekļūt LU Bibliotēkas abonētajām datubāzēm/rakstu pilnajiem tekstiem?

Iespējams, ka:

1) datubāzes izmantošanai ir kādi īpaši nosacījumi (piemēram, tai ir atļauts piekļūt tikai noteiktas fakultātes studentiem un mācībspēkiem - šāda informācija tiek atspoguļota bibliotēkas portālā, konkrētās datubāzes aprakstā);

2) konkrētajam žurnālam vai tā numuram pilnteksti caur bibliotēku nav pieejami;

3) piekļuvi kavē uzstādījumi uz darba stacijas.

Ar jautājumiem var griezties pie LU Bibliotēkas konsultanta.

 

Vai varu meklēt vairākās abonētajās datubāzēs reizē?

Jā, šādu iespēju nodrošina Primo.

 

Kur varu meklēt LU aizstāvētos noslēguma darbus?

Studentu noslēguma darbus un citas LU mācībspēku, pētnieku un LU struktūrvienību publikācijas jāmeklē LU e-resursu repozitorijā.

Pilnteksti ir pieejami pieslēdzoties ar LUIS lietotājvārdu un paroli.