Nakts abonementa ietvaros Bibliotēka piedāvā izņemt grāmatas, kas paredzētas tikai darbam lasītavā.

  • Grāmatu var izņemt bibliotēkas darba laika pēdējā pusstundā. 

  • Grāmata jānodod tajā pašā nozares bibliotēkā nākamajā darba dienā 15 minūšu laikā no atvēršanas brīža.  

  • Nododot grāmatu vēlāk, tiek piemērota kavējuma nauda (kavējuma nauda par katru nokavēto stundu: 1,40 EUR).  

  • Vienlaicīgi var izņemt vienu grāmatu. 

Detalizētu informāciju iespējams iegūt pakalpojuma “Nakts abonements” lietošanas noteikumos.