Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Multifunkcionālais meklēšanas rīks
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.11.2016.

Multifunkcionālais meklēšanas rīks Latvijas Universitātes Bibliotēkas vietnes sākumlapā ļauj meklēt resursus datubāzēs, elektroniskajā kopkatalogā, LU e-resursu repozitorijā un Google Scholar.

Raksti, e-grāmatas u.c.” - ļauj meklēt zinātniskos rakstus, e-grāmatas un citus materiālus lielākajā daļā LU abonētajās un atvērtās piekļuves datubāzēs.

EBSCO A-Z sniedz iespēju pārlūkot e-žurnālu, e-grāmatu un citu e-resursu sarakstus. Informācija pieejama no gandrīz visām LU abonētajām datubāzēm, kā arī vairākām atvērtās piekļuves datubāzēm.  

Kopkatalogā pamatā atspoguļoti izdevumi, kas bibliotēku krājumos nonākuši pēc 1990. gada, bet katalogs tiek regulāri papildināts ar jauniem ierakstiem. Valsts nozīmes bibliotēku elektronisko Kopkatalogu veido bibliotēkas: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka

Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs paredzēts, lai nodrošinātu LU zinātnisko sasniegumu apkopošanu, saglabāšanu un brīvu, nemainīgu tiešsaistes piekļuvi. Repozitorijā ir apkopotas un publiski pieejamas Latvijas Universitātes mācībspēku, pētnieku un LU struktūrvienību publikācijas - raksti, promocijas darbi un to kopsavilkumi, konferenču materiāli, ziņojumi, pētījumu un projektu atskaites, žurnāli, rakstu krājumi un citi elektroniskie dokumenti.

Google Scholar ir dažādu nozaru zinātnisku, recenzētu publikāciju, grāmatu, tēžu, tehnisku pārskatu u.c. dokumentu meklētājs. Meklēšana notiek akadēmisku izdevēju, profesionālu organizāciju, repozitoriju un universitāšu materiālos, kā arī zinātniskos rakstos, kas pieejami globālajā tīmeklī.