Enerģija un Pasaule

Žurnāls veltīts enerģētikai un citām ar to saistītām nozarēm. Līdzās vietējā reģiona aktualitātēm žurnālā tiek aplūkoti ES un pasaules kontekstā svarīgi enerģētikas sektora jautājumi.