Kavējuma naudas apmēru iespējams apskatīt Kopkatalogā sadaļā "Lietotājs" un Primo sadaļā "Mana bibliotēkas karte".

Veicot pārskaitījumu uz LU kontu par nokavējumu, nepieciešams izmantot šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Latvijas Universitāte
Reģ. Nr.: 90000076669
Bankas nosaukums: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423
Ar norādi „LU Bibliotēkai līgumsods”.

Pēc maksājuma veikšanas maksājuma uzdevums elektroniski jānosūta uz nozaru bibliotēkas e-pastu, kurā ir nenokārtotas saistības.

Lietotājiem ir iespējams papildināt Bibliotēkas krājumu ar nepieciešamām grāmatām. Bibliotēka pieņem studiju procesam noderīgas grāmatas labā fiziskā saglabātības stāvoklī vai jaunas grāmatas, kā arī bibliogrāfiskus un  kultūrvēsturiskus retumus.

Lietotājam ir nepieciešams aizpildīt formu "Veidlapa Bibliotēkas krājuma papildināšana ar nepieciešamām grāmatām". Bibliotēkas speciālists izvērtēs norādīto grāmatu nepieciešamību Bibliotēkas krājumā un sazināsies ar lietotāju ne vēlāk kā divu darba dienu laikā.

Lietotāji nozaudētās grāmatas var aizvietot ar identiskām vai LU Bibliotēkai nepieciešamām grāmatām. Bibliotēka pieņem studiju procesam noderīgas grāmatas labā fiziskā saglabātības stāvoklī vai jaunas, kā arī bibliogrāfiskus un kultūrvēsturiskus retumus.

Lai nozaudēto grāmatu aizstātu ar citu grāmatu, lietotājam nepieciešams aizpildīt formu "Veidlapa nozaudētas grāmatas aizstāšanai ar LU Bibliotēkai nepieciešamu grāmatu" . Bibliotēkas speciālists izvērtēs norādīto grāmatu nepieciešamību Bibliotēkas krājumā un sazināsies ar lietotāju ne vēlāk kā divu darba dienu laikā.

Ja lietotājam nav iespējams nozaudēto grāmatu aizstāt ar Bibliotēkai nepieciešamu grāmatu, nozaudētās grāmatas vērtību var atlīdzināt atbilstoši spēkā esošajai tirgus vērtībai, sazinoties ar nozaru bibliotēku, kurā tika izņemta grāmata.

 

Kamēr lietotājam saistības ar Bibliotēku nav nokārtotas, citus Bibliotēkas pakalpojumus (grāmatu izsniegšana, pagarināšana u.c.) nav iespējams izmantot.