How to get to Library of Natural Sciences

The Library of Natural Sciences can be reached by taking:

  • - Bus No. 23

(stop „Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs")

or:

  • - Bus No. 3, 4, 4z, 7, 8, 10, 21, 22, 23, 25, 26, 32, 35, 38, 39, 43, 54, 55
  • - Minibus No. 222, 238, 242, 244, 246, 246a, 263, 270, 271
  • - Tram No. 1, 2, 5, 10
  • - Trolleybus No. 9, 27

(stop "Nacionālā bibliotēka")