Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Krājuma veidošana un attīstība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.04.2016

LU  akadēmiskais un vispārējais personāls tiek laipni aicināts ierosināt Bibliotēkai iegādāties informācijas resursus. Tā ir iespēja iesaistīties Bibliotēkas krājuma attīstībā.

Iesniegt informāciju LU Bibliotēkā var, aizpildot pasūtījumu elektroniski Latvijas Universitātes informāciju sistēmā LUIS (sadaļa "Pasūtījumi)". Sistēma sniedz lielisku iespēju sekot līdzi sava pasūtījuma izpildes gaitai.

Ieteikt informācijas resursu LU Bibliotēkas krājumam

Iespieddarbu pasūtīšanas avotu saraksts- tīmekļa saites uz Latvijas un ārzemju izdevniecību un grāmatu veikalu mājas lapām.

 

Par informācijas resursu pasūtīšanu jautājiet:

Bibliotēkas konsultantam: +371 28623551, e-pasts  info-bibl@lu.lv

Bibliotēkas Krājuma izmantošanas un attīstības departamentam: 67551933, e-pasts apstrade@lu.lv  

 

Bibliotēka ar pateicību pieņem informācijas resursu dāvinājumus, kas atbilst LU studiju un pētniecības virzieniem un ir ar kultūrvēsturisku un/vai zinātnisku vērtību.

Bibliotēka regulāri atjauno grāmatu sarakstus, kas ir aktuāli studiju un pētniecības procesā. Bibliotēka būs īpaši pateicīga, ja uzdāvināsiet šīs grāmatas:

Saņemtie dāvinājumi LU Bibliotēkā

Lai veiktu dāvinājumu, aicinām sazināties ar LU Bibliotēkas Krājuma izmantošanas un attīstības departamentu:
e-pasts: apstrade@lu.lv;
tel: 6755 19 33;
Adrese: Lielvārdes iela 24, Rīga, LV-1006.

 

Bibliotēka aicina arī ziedot:
 • datortehniku, mēbeles Bibliotēkas vides uzlabošanai
 • naudas līdzekļus
  • krājuma papildināšanai
  • datubāzu abonēšanai
  • modernu informācijas tehnoloģiju iegādei un uzstādīšanai
  • citiem Jūsu norādītajiem mērķiem Bibliotēkas attīstībai

Lai finansiāli atbalstītu Bibliotēkas iniciatīvas, lūdzam pārskaitījumu veikt uz nodibinājuma "Latvijas Universitātes Fonds" kontiem, norādot "Atbalsts LU Bibliotēkai". 

 

Atbalsta iespējas:
  • ar tiešsaistes maksājuma palīdzību  internetbankā;
  • ar definētā maksājuma palīdzību;
   internetbankā, nosaukums "Ziedojums LU Fondam";
     internetbankā, saņēmēja reģistra nosaukums "LU Fonds";

   

  • ar bankas pārskaitījumu:

  Swedbank
  SWIFT kods: HABALV22
  LV49HABA0551020757523 (multi valūtu konts)

  Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
  SWIFT kods: NDEALV2X
  LV63NDEA0000082081982 (LVL)
  LV03NDEA0000082081995 (USD)
  LV51NDEA0000082082004 (EUR) 
  SEB banka:
  SWIFT kods: UNLALV2X
  LV97UNLA0050006823928 (US dollar IBAN account)
  LV89UNLA0002012469746 (LVL)