Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Aktuāli
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.11.2017

Uzdāvini grāmatu LU Bibliotēkai!

 

Darba laiki un kontakti

Elektroniskie resursi ir pieejami attālināti bez brīvdienām.

Maksas pakalpojumu cenrādis

Veicot pārskaitījumu par Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu vai nokavējumu, nepieciešams izmantot šādus rekvizītus: 

Saņēmējs: Latvijas Universitāte Reģ.Nr.LV 90000076669
Konta Nr.: IBAN LV51NDEA0000082414423
Saņēmēja iestāde: Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil.
BIC: NDEALV2X

Veicot maksājumu, jāpievieno norāde:

  • "LU Bibliotēkai par (norādot konkrētu pakalpojumu)" vai 
  • "LU Bibliotēkai līgumsods".

Pēc maksājuma veikšanas lūdzam maksājuma uzdevumu elektroniski nosūtīt uz konkrētās nozaru bibliotēkas e-pastu. Pieņemam tikai no internetbankas lejuplādētus maksājuma uzdevumus pdf formātā.