Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Izmanto un novērtē izdevniecības BRILL e-resursus tiesību, humanitārajās, vēstures un teoloģijas zinātnēs
LU Bibliotēka
10.10.2017

LU Bibliotēka līdz 2017.gada 30.oktobrim aicina izmēģināt izdevniecības BRILL e-resursus tiesību, humanitārajās, vēstures un teoloģijas zinātnēs.

Izdevniecība BRILL darbojas kopš 1683. gada un tai ir bagāta vēsture un spēcīga starptautiska atpazīstamība. Gan drukātie, gan elektroniskie resursi aptver humanitārās un sociālās zinātnes, kā arī starptautiskās tiesības un citas atsevišķas zinātņu jomas. Vairāk par organizāciju šeit

E-resursi līdz 2017.gada 30.oktobrim pieejami tikai LU (Lanet) datortīklā:

The Hague Academy Collected Courses – Hāgas Starptautisko tiesību akadēmijas publikācijas tiesību zinātnēs, kuras aplūkotas gan no teorētiskā, gan praktiskā aspekta.

International Maritime Boundaries – resurss starptautisko tiesību praktiķiem jūras robežu noteikšanai, kas tiek regulāri atjaunināts, pieejamais saturs organizēts pa reģioniem, ir ērta meklēšanas funkcionalitāte.

Flavius Josephus Online – tiešsaistes pieeja 1.gadsimta romiešu/ ebreju vēsturnieka Josefa Flāvija (latīņu val. Titus Flavius Josephus) darbiem, kas sniedz jaunas iespējas Romas impērijas un Palestīnas vēstures pētniecībai Bībeles notikumu kontekstā.

New Pauly Online – antīkās pasaules enciklopēdija, kas veltīta klasiskajai senatnei - Senās Grieķijas un Senās Romas civilizācijai, kā arī to mijiedarbībai ar citām Eiropas kultūrām.

Atsauksmes par izmēģinājuma pieejas e-resursiem, lūdzu, sūtiet uz e-pasta adresi info-bibl@lu.lv, vai arī izsakiet savu viedokli  šeit. Jūsu atsauksmes palīdzēs novērtēt e-resursu nepieciešamību studiju un pētnieciskajā darbā.