Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Bibliotēkas ekspertes. No kreisās: Ilga Mantiniece, Daina Gavare, Vēsma Klūga.
LU Bibliotēkas ekspertes. No kreisās: Ilga Mantiniece, Daina Gavare, Vēsma Klūga.
LU Bibliotēkas ekspertes. No kreisās: Ilga Mantiniece, Daina Gavare, Vēsma Klūga. Medicīnas vēsturnieku simpozija īsrakstu krājums.
Latvijas Universitātes Bibliotēkas ekspertes piedalās Medicīnas vēsturnieku simpozija sēdē
Daina Gavare, LU Bibliotēka
22.09.2017

Latvijas Universitātes Bibliotēkas ekspertes 2017. gada 20. septembrī ar referātiem piedalījās Medicīnas vēsturnieku simpozija sēdē Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā.

LU Bibliotēkas ekspertes Daina Gavare, Vēsma Klūga un Ilga Mantiniece simpozijā sniedza nelielu ieskatu par personībām medicīnas vēsturē un to publicētajiem darbiem, viņu pausto ideju vēsturisko nozīmību un aktualitāti mūsdienās, kā arī  privāto bibliotēku, kas  atrodas LU Bibliotēkas krājumā.

Daina Gavare referātā “Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle: profesionālā un akadēmiskā darbība 20. gadsimta 20.-30. gados” iezīmēja galvenos darbības virzienus laikā, kad M. Zīle kļuva par mācībspēku LU medicīnas fakultātē no 1922. līdz 1938. gadam, kā arī rektora laiku no 1927.- 1929. gadam. Eksperte norādīja arī uz dažām tā laika publikācijām, kurās medicīniski filozofiskie uzskati joprojām ir saistoši arī  mūsdienās.

Vēsma Klūga referātā “Pāvils Strautzelis un viņa Higiēna” raksturoja ārsta Pāvila Strautzeļa ieguldījumu sabiedrības veselības kopšanas izglītošanā. Visaugstāko novērtējumu ieguvusi viņa grāmata “Higiēna”, izdota divās daļās 1905. un 1908. gadā. Grāmata savulaik ir bijusi iekļauta Izglītības ministrijas Skolu departamenta mācību literatūras sarakstos.

Ilga Mantiniece  referātā “Liepājas ārsts Aleksandrs Kaire un Latvijas Universitāte”  ārstu Aleksandru Kairi raksturoja kā vienu no 20. gadsimta izcilākajiem Liepājas ārstiem. Viņš, nebūdams Latvijas Universitātes mācībspēks, ar testamentu novēlēja tai savu plašo bibliotēku ar 8454 grāmatām 20.000 latu vērtībā, kā arī vairākus mākslas darbus, laboratorijas piederumus un ķimikālijas. Grāmatas joprojām pieejamas LU Bibliotēkā.

Visi trīs minētie referāti ir publicēti pirms Latvijas ārstu 8. kongresa īsrakstu kopojumā “Medicīnas vēsturnieku simpozijs”.

2017. gada 20.septembrī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā  Rīgā, Antonijas ielā 1 notika Medicīnas vēsturnieku simpozijs pirms Latvijas ārstu 8. kongresa. To  rīkoja Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienība sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, Latvijas ārstu biedrību, Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti.